Hva skjer i Palestina?

Annonse 1

Annonse 1

Giverlandsgruppen: Ad-Hoc Liaison Committee (AHLC) ble opprettet i 1993. Norge har pga Osloavtalen vært leder for giverlandsgruppen som skal bidra til å bygge opp det institusjonelle fundamentet og sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for et fremtidig «Palestina».

Norge gir 600 millioner kroner til Palestina hvert år gjennom AHLC. Giverlandsgruppen består av vestlige land. Araberlandene sluttet å donere penger til palestinerne under Gulf-krigen, da Arafat erklærte sin støtte til Saddam Hussain, noe som resulterte i at en fattig Arafat måtte gå i dialog med Israel i Oslo for å overleve politisk.

Den Arabiske Liga har vedtatt at ingen arabiske land skal ta imot arabiske flyktninger fra Palestina og gi dem statsborgerskap. Det er viktigere for dem at palestinerne blir en «torn i kjødet» for Israel, enn å hjelpe sitt eget broderfolk. Dette er hovedårsaken til at vi har palestinske flyktninger i dag. Arabiske land har samme kultur, språk, religion og under det Osmanske riket var de det samme folket. Grensene mellom arabiske folkeslag ble satt i nyere tid, og etter 1. verdenskrig opphørte det Osmanske kalifatet å eksistere.

Penger gitt av AHCL utgjør store deler av budsjettet til palestinske myndigheter (PA), og hele organisasjonen holdes kunstig i live.

Det har lenge vært kjent at PA er korrupt. Yasser Arafat døde som en mangemilliardær, noe som gjorde at palestinere gikk til rettsak for å få arven hans. De mente at pengene tilhørte folket, men retten konkluderte med at pengene skulle gå til hans enke. Palestinske myndighetspersoner har private millionvillaer på østbredden av Jordanelven i dagens Jordan.

PA bruker pengene til våpen som de bruker mot Israel, så vi kan si at AHLC indirekte sponser terror. I Gaza blir storparten av det PA (Hamas) mottar av penger, strøm, sement og mye annet brukt til terror. For eksempel blir sement sjelden brukt til husbygging.

Terrortuneller har prioritet. Gaza har brukt mange hundre millioner kroner på å bygge disse tunellene. I Gaza er det våpenfabrikker. Siden 2005 har Hamas kontinuerlig sendt bomberaketter over israelske byer og landsbyer. De har også siden 2018 kontinuerlig sendt branndrager, for å tenne på israelske skoger og jordbruksområder. Dette er indirekte finansiert av AHLC. Hadde ikke disse pengene blitt pøst inn, hadde heller ikke terrorangrepene kunne skje.

Hamas får også penger fra blant annet Iran og Kuwait for å drive terror, så bildet er mer sammensatt, men AHLC har allikevel et ansvar.

I tillegg har Hamas siden 2018 organisert demonstrasjoner ved grensen mot Israel, der folk kan komme å få mat, strøm til internett og ha det gøy. De fleste samles av sosiale årsaker. Hamas har egentlig liten støtte på Gaza pga deres vanstyre, men i kjent «arabisk despot- stil» skylder lederne på jødene når de selv gjør en dårlig jobb og folket er nær ved å gjøre opprør. Det er i slike tilfeller at pogromer er en nyttig avledningsmanøver. Nylig ble en fredelig protest mot PA (Hamas) i Gaza voldsomt og brutalt slått ned på av PA (Hamas).

Da israelske soldater trakk seg ut av Gaza 2005, overtok lederne i Gaza Midtøstens største økologiske drivhus, 800 melkekyr og store underjordiske vannkilder. Gaza ble et palestinsk selvstyre område og «judenrein». Jordbruket ble ødelagt og området omgjort til treningsleir for soldater. Nå er den store underjordiske vannkilden i ferd med å bli forurenset av overforbruk. Det lekker inn kloakk og saltvann. EU har tilbudt seg å hjelpe Gaza med å få renset vannkilden, men PA (Fatah på Vestbredden) nekter EU å hjelpe rivalen Hamas på Gaza.

Israel sender enormt med mat inn i Gaza. Folket får også kjøpe vann fra Israel. Israel gir Gaza gratis strøm noen timer hver dag, men ikke for mye, fordi det vil føre til våpenproduksjon.

Da Gaza angrep Tel Aviv og begynte å sende flere hundre bomberaketter i døgnet våren 2019, gikk tilslutt Israel til motangrep. De angrep våpenfabrikker, våpenlagre, og boliger som rakettene ble fyrt ifra. For første gang angrep Israel Hamas ledernes luksusboliger. Da ble det raskt våpenhvile.

Sett i forhold til norske soldaters bombinger i Libya, er Israels bombinger av Gaza «human».

Det har lenge vært kjent at PA (Fatah og Hamas) lønner terrorister og deres pårørende. Terroristene får større beløp desto flere jødiske menneskeliv som blir drept. PA kaller morderne «martyrer», og disse blir hyllet i undervisningen på barneskoler. Gater og institusjoner blir oppkalt etter dem. Hele det palestinske arbeidsmarkedet er bygd opp rundt terrorisme. En velutdannet palestiner kommer ikke langt bare med sin utdannelse. Han får ingen jobb, før han har bevist sin lojalitet mot regimet ved å utføre terrorhandlinger.

Norske myndigheter hevder at norske AHLC penger ikke går inn i lønningsbudsjettet til palestinske terrorister. Det samme hevder alle giverlandene under AHLC. Det er mulig at ikke deres penger går til terror, men desto mer Norge gir, desto større blir PAs totalbudsjettet, og desto mer kan PA bruke på terror. USA har kuttet sin bistand til Palestina, noe som har ført til at PA (Fatah) samler journalister fra hele verden og viser dem at de nå ikke har råd til å drive sykehus og skoler. USA blir syndebukk. Samtidig har PA (Fatah) med Abbas i spissen ØKT lønnen til terrorister.

PA har vist seg som uegnede ledere. De har gjennom sine handlinger bevist at de ikke ønsker fred med Israel, men heller jobber aktivt for landets utslettelse. Dette er i strid med Oslo-avtalens prinsipp: «land for fred». Israel har holdt sin del av avtalen, og gitt områder til PA som selvstyrende A-områder.
Vi ser nå resultatet av disse eksperimentene. Det er uansvarlig å sette kjente terrorister til å lede et land og et folk. Det var tåpelig å tro at Arafat skulle skifte natur da Norge ga ham Nobels Fredspris. Norge har i dette tilfellet vist seg som en inkompetent fredsmekler.

Comments

comments

Annonse 2

Annonse 2

Be the first to comment

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*